LotusAI

Bize Ulaşın

0 546 915 7175

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni Değerli Web Sitesi Kullanıcısı,

Lotus AI Yapay Zeka ve Bilişim Çözümleri A.Ş (LOTUS AI) olarak;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi, işleme süreçleri ve size tanınan haklar konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle, kişisel veri, bir bireyin kimlik, iletişim ve işlem güvenliği gibi kişisel bilgilerini içeren ve bu bireyi diğerlerinden ayıran her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilen ve daha sonra işleme tabi tutulan verileri içerir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amacını ve yöntemini belirleyen, veri kayıt sisteminin oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. LOTUS AI adı altında, bu web sitesini ziyaret ettiğiniz ve bu web sitesi üzerinden tarafımızla iletişime geçtiğinizde, veri sorumlusu olarak kabul edilmekteyiz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için Çerez Politikamızı incelemenizi öneririz.

LOTUS AI, genel ilkeler doğrultusunda kimlik (ad, soyad, unvan, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi) ve işlem güvenliği (web sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adresi) gibi verileri toplar ve işler. Bu verilerin işlenmesinin hukuki nedeni, ilgili kişinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olmasıdır.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız: 
 • Mevzuat Gerekliliklerini Karşılama
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerini Yürütme
 • Erişim Yetkilerini Sağlama
 • İletişim Faaliyetlerini Yürütme
 • Verileri Saklama ve Arşivleme
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğini Sağlama
 • Talepleri Yanıtlama ve Destek Sağlama
 • Siber Güvenlik Altyapısını Kurma ve Yönetme


LOTUS AI, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, Kanunun 8. maddesine uygun olarak kişisel verileri paylaşma yetkisine sahiptir. Veriler, iş ortakları, tüzel ve gerçek kişiler, iştirakler, topluluk şirketleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurumları ve bu kurumların belirlediği kişilerle paylaşılabilir. Web sitesi ziyaretçilerinin kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, Oracle ile yapılan iş ortaklığı çerçevesinde aktarılabilecektir.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, LOTUS AI tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç çıkarsa itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarar görmeniz halinde zararın giderilmesini talep etme


 İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanarak iletebilirsiniz. Bu amaçla, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, mevcutsa elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi bilgileri içeren bir dilekçe ile “Zafer mah 152.cadde no: 37D Efeler/Aydın” adresine başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, iletisim@lotusaibilisim.com e-posta adresi üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 LOTUS AI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerinizi belirli bir süre boyunca saklar, sürenin sonunda verileri imha eder ve sadece yetkili personelle paylaşır.