LotusAI

Bize Ulaşın

0 546 915 7175

Personelimizi bilinçlendirerek, tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacağız. Uygulanabilir yükümlülükleri yerine getirme ve kurulan sistemin performansını sürekli olarak artırma amacıyla çaba göstereceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu çerçevede, müşteri memnuniyetini sürekli hale getirme amacıyla müşteri beklentilerini karşılayan ürünler ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Firmamızın iç ve dış faktörlerinin farkında olarak hareket ediyoruz. Ayrıca, Firmamız Amaçları ve Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini belirliyoruz ve bu hedefler doğrultusunda iş süreçlerimizi sürdürüyoruz. Çevre mevzuatına, idari düzenlemelere ve sektörel yükümlülüklere uyum sağlamak, doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek, çevreyi korumak ve pozitif katkılarda bulunmak amacıyla çaba gösteriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve bu alanda dünya standartlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak politikamızdır.